Informatii proiect

Proiectul „EU și EU” a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”
 

Aplicabil pentru Măsura 2.1 "Infrățirea orașelor"
 
Participare: proiectul a permis întrunirea a 702 de cetăţeni, dintre care 600 originari din comuna Gheorghe Doja (România), 20 din localitatea Ujlorincfalva (Ungaria) 42 din localitatea Magyarcsernye (Serbia) și 40 din localitatea Bakonycsernye(Ungaria).
 
Locul/Datele: întrunirea a avut loc în comuna Gheorghe Doja, România de la 31/08/2017 la 03/09/2017
 
Descriere succintă:
 
Activitățile derulate în cadrul proiectului au fost structurate în felul următor: în ziua de 31/08 a avut loc sosirea delegațiilor, primirea oficială, cazarea oaspeților la familii. Seara a avut loc deschiderea festivă a evenimentului, urmată de un eveniment de informare la care au fost invitați reprezentanții presei. Evenimentul s-a încheiat cu o cină festivă. În data de 01/09 a avut loc evenimentul EU și EU - seminar compus din patru workshopuri consecutive, derulat și în ziua următoare. În afara membrilor delegațiilor din partea localităților înfrățite, au fost invitați să participe comunitățile locale precum și specialiști în domeniul istoriei și a studiilor europene/politologi/sociologi. Am pus un accent deosebit pe ideea diversității ca și valoare fundamentală a Uniunii Europene respectiv am promovat principiul participării active a publicului, respectiv vom încuraja implicarea acelor persoane care până în prezent nu au participat la asemenea manifestări și, mai ales, am invitat în mod special acele persoane, leaderi de opinie care se declară eurosceptici, pun la îndoială ideea Europei unite, valorile comunitare. Seminarul a fost compus din 4 workshopuri. Metodele de lucru pe parcursul atelierelor a fost participarea activă, abordarea interculturală, organizarea de grupuri de lucru, folosirea mijloacelor multimedia, activități ludice. Workshopul 1 a fost intitulat Ești eurosceptic? Europa înainte și după UE și a cuprins un scurt istoric și studiu comparativ urmate de prezentări ale unor specialiști în domeniul istoriei europene cu o referire specială la trecutul zbuciumat al unei Europe a statelor națiune, evidențiind momentele de conflict și conflagrație europene, divergențele care au condus la atâtea suferințe, după care s-a trecut la analiza perioadei care a decurs de la nașterea CE, o retrospectiva a celor zece ani de când România este membră a UE, bilanțul exercițiului. Au fost invitați reprezentanții GAL Valea Nirajului, organizație care a implementat strategia de dezvoltare în cadrul programului LEADER. Atelier 2 a avut titlul Europa solidară? și a evocat momentele de solidaritate în istoria Europei sec. XX: războiul civil spaniol, revoluția din Ungaria 1956, căderea RDG, 1989 , războiul civil, Iugoslavia, 1990 etc. Ziua de 02/09 a fost consacrată atelierelor 3 și 4. Primul a avut ca temă Imigrare: refugiați, imigranți sau teroriști? Europa încotro? cu tematici ca politici de imigrare, începutul sfârșitului UE? Solidaritate în timp de criză: datorie sfântă sau îndrăzneală oarbă? Refugiați, imigranți sau teroriști? Influența informării/dezinformării asupra mentalităților și a formării de opinie. Rolul, responsabilitatea presei. Atelierul 4 a avut titlul Europa viitorului. Dezbaterea publică a fost moderată de către specialiștii invitați la atelierele de lucru anterioare cu scopul inițierii unui dialog deschis, bazat pe argumente și informații corecte. S-a urmărit implicarea reprezentanților ”ideologiei” eurosceptice, a leaderilor de opinie care neagă existența unor beneficii în urma aderării la UE. Am încurajat dialogul civilizat în vederea întăririi coeziunii sociale, valori fundamentale a oricărui sistem democratic. Atelierul s-a încheiat cu un bilanț final și formularea de concluzii. După masa și seara au fost consacrate activităților culturale și animațiilor de tineret în scopul încurajării dialogului inter-generațional și a întăririi coeziunii sociale. În 03/09 a avut loc evaluarea finală a evenimentului, cu încheierea oficială, evenimentul de informare cu implicarea presei și plecarea delegațiilor.